Καρακίτσος Βιομηχανικά Δάπεδα - Σταμπωτά Δάπεδα Πύργος Ηλείας
Υπηρεσίες

Εποξειδικά Δάπεδα

Οι εποξειδικές επιστρώσεις αποτελούν συστήματα δύο ή τριών συστατικών που εφαρμόζονται επί καλά προετοιμασμένου υποστρώματος.

Το σύστημα με τρία συστατικά δημιουργεί τα εποξειδικά δάπεδα, ενώ το σύστημα με δύο συστατικά αποτελεί τις εποξειδικές βαφές.

Στα αυτοεπιπεδούμενα εποξειδικά δάπεδα, το πάχος της επίστρωσης κυμαίνεται από 2mm έως 8mm, ενώ στις εποξειδικές βαφές από 200μm έως 500μm.

Τα δάπεδα έχουν μεγαλύτερο πάχος, είναι πιο ανθεκτικά και κατάλληλα για χώρους με έντονη καταπόνηση. Αντίθετα, οι βαφές είναι λεπτές επιστρώσεις χρώματος και κατάλληλες για χώρους με ελαφρύτερη κυκλοφορία.

Η τελική επιφάνεια των δαπέδων είναι λεία και υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσουμε ομοιόμορφο σοβατεπί πάνω σε οποιαδήποτε κάθετη επιφάνεια. Η μελλοντική τους επέκταση και η τοπική επισκευή τους μπορούν να γίνουν χωρίς μεγάλες δυσκολίες.

Με τα εποξειδικά δάπεδα εξασφαλίζετε:

  • Εξαιρετική μηχανική και χημική αντοχή
  • Εκτεταμένη διάρκεια ζωής
  • Πλήρης συμμόρφωση με υγειονομικές προδιαγραφές
  • Εύκολη διαδικασία καθαρισμού
  • Αρμονικές επιφάνειες χωρίς συνθέσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το ιδανικό δάπεδο για τον χώρο σας.

Καρακίτσος Βιομηχανικά Δάπεδα - Σταμπωτά Δάπεδα Πύργος Ηλείας